Procesoptimalisatie Ketenproces


Smart Consultant heeft in de publieke sector een procesoptimalisatie uitgevoerd voor een ketenproces dat liep van 'ruwe data' tot 'informatieproduct'. Hierbij is een GAP-analyse opgesteld waarbij de huidige situatie, transitiefase en gewenste situatie inzichtelijk zijn gemaakt. Dit is gedaan door de oplevering van (I) procesflows, (II) RACI-modellen en (III) een transitieplan. De uitvoering van dit project heeft geresulteerd in een betere en tijdige informatievoorziening en een minimalisatie van verstoringen in de keten. 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?