Financiële ondersteuning


Smart Consultant heeft meegewerkt aan het wegwerken van administratieve achterstanden. Tegelijkertijd is er gewerkt aan het optimaliseren van de werkprocessen en het ERP-systeem om toekomstige administratieve achterstanden te voorkomen. Dit bereikten we door het opstellen van werkprocessen en bijbehorende instructies voor de procesuitvoering, waarbij we tevens de verschillende processcenario's in kaart brachten. Vervolgens is op basis van deze scenario's het ERP getest om advies over verdere optimalisatiemogelijkheden te verstrekken. Dit heeft geresulteerd in het (structureel) verdwijnen van administratieve achterstanden.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?